top of page
IMG_6286upr_edited.jpg

JRD STAV

Profesionálne stavebné práce

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkop základov, inžinierských sietí, žúmp, kanalizácií ...

ÚPRAVA TERÉNOV

Vyrovnávanie a hutnenie terénu, betónovanie ...

BÚRACIE PRÁCE

Búranie asfaltu, betónu

Likvidácia stavieb ...

ODVOZ MATERIÁLU

Recyklácia a odvoz stavebného materiálu

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Výkop základov, inžinierských sietí, žúmp, kanalizácií ...

BÚRACIE PRÁCE

Búranie asfaltu, betónu

Likvidácia stavieb ...

ÚPRAVA TERÉNOV

Vyrovnávanie a hutnenie terénu, betónovanie ...

ODVOZ MATERIÁLU

Recyklácia a odvoz stavebného materiálu

VÝSTAVBA NOVÝCH DOMOV

Realizácia základov, platne, hrubej stavby, striech a krytín, okien. 

Montáž rozvodov vody, odpadu, kúrenia,

elektrických rozvodov ... 

OPRAVY A REKONŠTRUKCIE DOMOV

Opravy fasád 
Zatepľovanie

Rekonštrukcie interiéru

OPLOTENIA, PRÍSTREŠKY, TERASY, BALKÓNY

Opravy oplotení

Budovanie oplotení

Kovovýroba:

Brány a bránky, zábradlia, prístrešky, altánky, terasy ...

FOTOGALÉRIA REALIZOVANÝCH STAVEBNÝCH
PRÁC

jcb-220x.jpg

VÝKOPOVÉ PRÁCE

Realizujeme výkopy základov, žúmp, kanalizácií, inžinierských sietí. Rozsah techniky umožňuje efektívne nastavenie čo najvýhodnejších prác.

NAŠA TECHNIKA

Výkopové práce

BÚRACIE PRÁCE

Realizujeme odbornú likvidáciu starých budov, starých betónových plôch a asfaltu.

NAŠA TECHNIKA

220lc-xtra-tracked-excavator-4.jpg
Búracie práce
2961040.jpg

VYROVNÁVANIE TERÉNU

Realizujeme vyrovnávanie a hutnenie terénu. Súčasťou našich služieb je tiež strojové betónovanie väčších plôch. 

NAŠA TECHNIKA

Vyrovnávanie terénu

RECYKLÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU

Stavebný odpad dokážeme priamo na stavbe z recyklovať do rôznej frakcie pre ďalšie využitie ako podložie budúcej stavby. 

NAŠA TECHNIKA

DRVIČKA MC-CLOSKEY
Odvoz materiálu
IMG_4846.jpg

ODVOZ MATERIÁLU

Stavebný odpad odvezieme našimi nákladnými vozidlami. Navyše dokážeme stavebný odpad po zbúraní budovy zrecyklovať drvičom do rôznej frakcie a využiť na mieste stavby ako podklad pre zhutnenie. 

NAŠA TECHNIKA

JRD RAKOVEC

Rakovec nad Ondavou

Opravy a dobudovanie administratívnej budovy, kancelárií, sociálnych priestorov a zariadení, vrátnice, autoservisu a skladových priestorov. Vybudovanie komunikácií, chodníkov a terasy.

Rodinný dom

Humenné