top of page

Dokumenty

Výročná

správa

za rok 2021

Výklad
zákona

o sociálnej ekonomike

Interná
smernica

o zriadení a fungovaní ...

Kandidátna
listina

Príloha č. 7

Zákon

o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch

bottom of page