top of page
Rakovec4.jpg

ZVEĽAĎUJEME REGIÓN

Spoločný podnik je ukážkou vzájomnej spolupráce, aktívneho zapojenia obyvateľov, vytvorenia množstva pracovných miest v rôznych oblastiach, zabezpečenia trvalého rozvoja a rastu obce. Výsledkom je množstvo prospešných služieb pre občanov obce a regiónu.

zahrada.png

ZÁHRADA

SOPOD GARDENUM

Spoločný podnik je ukážkou vzájomnej spolupráce, aktívneho zapojenia obyvateľov a vytvorenia množstva pracovných miest v oblasti záhradníckej činnosti. 

Služby

STAVBA

JRD STAV

Množstvo prospešných služieb pre občanov obce a regiónu a zabezpečenia trvalého rozvoja a rastu obce zabezpečujeme aj v oblasti stavebných prác.

stavba-red.png
  • Podpora integrácie a rovnosť pre znevýhodnené a zraniteľné osoby a ďalšie osoby v núdzi.
     

  • Využívanie podnikateľskej 
    činnosti na podporu
    rozvoja vidieka.

POSLANIE

Hodnoty
traktorista.png

Cieľ sociálneho integračného podniku

Hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Aby znevýhodnené alebo zraniteľné osoby mali príležitosť zamestnať sa, získali pracovné návyky a rozvíjali svoje osobnostné predpoklady.

SOPOD, s.r.o. zamestnáva z celkového počtu zamestnancov:

najmenej

30%

znevýhodnených

najmenej

30%

zraniteľných

najmenej

40%

znevýhodnených a zraniteľných osôb
Ciele

HĽADÁTE ZAUJÍMAVÚ A STABILNÚ PRÁCU ?

Rozširujeme náš tím o nových kolegov, ktorí majú chuť pracovať v prostredí agrárnych a stavebných služieb. Neváhajte a pridajte sa k nám do tímu.

traktorista1600_01.jpg
bagrista.jpeg
Kontakt:
Gabriela Brachová: 0918 415 316
e-mail: kariera@tempus.sk
Voľné pracovné miesta
IMG_2618_edited.jpg

ÚDRŽBA TRÁVNIKA
ŠKOLENIE

Aktuality
REÁLNY ROZVOJ VIDIEKA

Spoločný podnik je ukážkou vzájomnej spolupráce, aktívneho zapojenia obyvateľov, vytvorenia množstva pracovných miest v rôznych oblastiach, zabezpečenia trvalého rozvoja a rastu obce. Ide o investície do budovania živočíšnej výroby a jej diverzifikácie, pestovanie plodín, chov zvierat, spracovanie a finalizácie živočíšnej výroby, obchod, a následná spotreba. 

 

Budúcnosť družstva smeruje k potravinovej a ekonomickej sebestačnosti a tak uzavretiu prirodzeného potravinového reťazca.

IMG_6286upr_edited.jpg
O nás
2_22 - Foto.jpg

PRIPRAVUJEME AGROTURISTICKÉ CENTRUM

Contact
bottom of page